Gclub ผ่านเว็บ

ในสังคมวิทยาระดับโลก

 จุดสนใจอยู่ที่โครงสร้างและกระบวนการที่ขยายเกินขอบเขตของรัฐหรือสังคมเฉพาะ ดังที่ Ulrich Beck (2000)

ในสังคมวิทยาระดับโลก ได้ชี้ให้เห็นในหลาย ๆ ด้าน เราไม่ได้ “อาศัยและกระทำการในพื้นที่ปิดล้อมของรัฐชาติและสังคมระดับชาติของตน” ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การแพร่เชื้อก่อโรค การนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ การลงทุนและการถอนทุน ภาพลักษณ์ของวัฒนธรรมสมัยนิยม หรือความตึงเครียดจากความขัดแย้งข้ามวัฒนธรรม ฯลฯ

ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นในกิจการของ โลกทั้งใบโดยข้ามพรมแดนแบบดั้งเดิมและระยะทางในระดับหนึ่ง ตัวอย่างข้างต้นของวิธีที่โลกถูกแบ่งออกเป็นโลกที่หนึ่งที่ร่ำรวยและสังคมโลกที่สามที่ยากจน สะท้อนถึงกระบวนการทางสังคม

 การก่อตั้งสถาบันระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชน ฯลฯ ซึ่งเป็นระดับโลกในระดับและระดับโลกในผลกระทบของพวกเขา เศรษฐกิจปิโตรเลียมหรือสินค้าส่งออกอื่นๆ เฟื่องฟูและตกต่ำ ทำให้คนที่อาศัยอยู่ใน Fort McMurray รัฐอัลเบอร์ตาทราบดีว่าชีวิตประจำวันของพวกเขาได้รับผลกระทบไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้คนรอบข้าง หรือจากระดับจังหวัดและระดับประเทศเท่านั้น บริษัทและนโยบาย ฯลฯ แต่โดยตลาดโลกที่กำหนดราคาน้ำมันและกระแสการลงทุนของโลก

บริบทของกระบวนการเหล่านี้ต้องได้รับการตรวจสอบในระดับโลกของการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ทางสังคมวิทยาระดับมหภาคและระดับโลกเป็นจุดสนใจหลักของสังคมวิทยา 111 และจะได้รับการตรวจสอบในเชิงลึกมากขึ้นในโมดูลที่ตามมาในหลักสูตรนี้

ความสัมพันธ์ระหว่างจุลภาค มีโซ มาโคร และโลกยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาหลักทางแนวคิดที่ต้องเผชิญกับสังคมวิทยา

ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตของบุคคลกับชีวิตทางสังคมคืออะไร? นักสังคมวิทยาชาวเยอรมันยุคแรก Georg Simmel ชี้ให้เห็นว่ากระบวนการระดับมหภาคนั้นแท้จริงแล้วไม่มีอะไรมากไปกว่าผลรวมของการโต้ตอบที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมดระหว่างบุคคลที่เฉพาะเจาะจง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (1908/1971)

แต่พวกเขาก็มีคุณสมบัติของตัวเองที่จะพลาด หากนักสังคมวิทยามุ่งเน้นเฉพาะปฏิสัมพันธ์ของบุคคลที่เฉพาะเจาะจง การศึกษาเรื่องการฆ่าตัวตายแบบคลาสสิกของ Émile Durkheim (1897/1951) เป็นกรณีตัวอย่าง ในขณะที่การฆ่าตัวตายเป็นหนึ่งในการกระทำที่เป็นส่วนตัว เป็นส่วนตัว และใกล้ชิดที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้ Durkheim

 แสดงให้เห็นว่าอัตราการฆ่าตัวตายแตกต่างกันระหว่างชุมชนทางศาสนา – โปรเตสแตนต์ คาทอลิก และชาวยิว ในลักษณะที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วน กรณี. อัตราการฆ่าตัวตายที่แตกต่างกันต้องอธิบายโดยตัวแปรระดับมหภาคที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและการปฏิบัติทางศาสนาที่แตกต่างกันของชุมชนศรัทธา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระดับที่แตกต่างกันของการรวมกลุ่มทางสังคมของชุมชนเหล่านี้ เราจะกลับมาที่ตัวอย่างนี้ในรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง ในทางกลับกัน ปรากฏการณ์ระดับมหภาค เช่น โครงสร้างชั้นเรียน องค์กรสถาบัน ระบบกฎหมาย แบบแผนทางเพศ การเติบโตของจำนวนประชากร และวิถีชีวิตในเมืองให้บริบทร่วมกันสำหรับชีวิตประจำวัน แต่ไม่ได้อธิบายความแตกต่างเฉพาะเจาะจงและรูปแบบย่อยต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โครงสร้างระดับมหภาคจำกัดปฏิสัมพันธ์ประจำวันของแวดวงใกล้ชิดที่เราเคลื่อนไหว แต่สิ่งเหล่านี้ยังถูกกรองผ่านการรับรู้ที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นและ “ใช้ชีวิต” ด้วยวิธีที่สร้างสรรค์และคาดเดาไม่ได้มากมาย

 

สนับสนุเนื้อหาต่างๆโดย    gclub ผ่านเว็บ

Posted by adminone in สังคมทั่วไป
ZEN MIND การจำกัดกิจกรรม 1

ZEN MIND การจำกัดกิจกรรม 1

ZEN MIND ในการปฏิบัติ ของเราเราจะไม่มีเป็นหมายหรือจุดประสงค์ใดๆ และไม่มีวัตถุพิเศษใดๆ ในการกราบไหว้บูชาด้วยเช่นกัน ในแง่นี้แล้ว การปฏิบัติเซนจะค่อนข้างต่องจากการปฏิบัติของศาสนาอื่น โจชู ปรมาจารย์เซนผู้ยิ่งใหญ่ของจีนกล่าวว่า พระพุทธรูปคิดเหนียวมิอาจข้ามน้ำ พระพุทธรูปสัมฤทธิ์มิอาจผ่านเตาเผา พระพุทธรูปไม่มิอาจผ่านไฟ

หากการปฏิบัติของเธอมุ่งไปที่วัตถุใดวัตถุหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม เป็นต้นว่า พระพุทธรูปดินเหนียว สัมฤทธิ์ หรือไม้ มันจะไม่ได้ผลเสมอไป ตราบใดที่เธอมีเป้าหมายเฉพาะใดๆ ในการปฏิบัติ การปฏิบัตินั้นจะไม่ช่วยเธออย่างสมบูรณ์ อาจช่วยได้ ตราบใดที่เธอมุ่งกับเป้าหมาย แต่เมื่อเธอกลับไปใช้ชีวิตประจำวันอีกครั้ง มันก็จะไม่ได้ผล

เธออาจคิดว่าถ้าไม่มีจุดประสงค์หรือเป้าหมายารปฏิบัติ เราจะไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้าง แต่เรามีวิธี วิธีในการปฏิบัติโดยไม่มีเป้าหมายคือ การจำกัดกิจกรรมของเธอ หรือจดจ่อกับสิ่งที่เธอทำอยู่ในชั่วขณะนั้น แทนที่จะมีจุดประสงค์เฉพาะในใจ ให้เธอจำกัดกิจกรรมของเธอแทน เมื่อจิตของเธอวอกแวกไปอยู่ที่อื่น เธอจะไม่มีโอกาสได้แสดงออกถึงตัวเธอเองเลย แต่ถ้าเธอจำกัดกิจกรรมและมุ่งอยู่กับสิ่งที่เธอทำอยู่เดี๋ยวนั้น ในชั่วขณะนั้น เธอจะสามารถแสดงออกซึ่งธรรมชาติที่แท้จริงของเธอ ซึ่งก็คือธรรมชาติสากลของพุทธะ นี่คือวิถีของเรา

เมื่อปฏิบัติซาเซน เราจะจำกัดกิจกรรมให้อยู่ในขอบเขตที่เล็กที่สุด การแค่อยู่ในท่าที่ถูกต้อง จดจ่อกับการนั่ง ก็คือการแสดงออกถึงธรรมชาติสากลของเรา เราจะกลายเป็นพระพุทธเจ้า และแสดงออกถึงความเป็นพุทธะ ดังนั้นแทนที่จะมีวัตถุเพื่อการกราบไหว้ เราจะจดจ่ออยู่กับกิจกรรมที่เราทำอยู๋ในทุกชั่วขณะ เมื่อเธฑอคำนับ เธอจะคำนับเท่านั้น เมื่อเธอนั่ง เธอจะนั่งเท่านั้น เมื่อเธอกิน เธอจะกินเท่านั้น ถ้าเธอทำเช่นนี้ ความเป็นพุทธะอันเป็นธรรมชาติสากลก็จะอยู่ที่นั่น ภาษาญี่ปุ่นของเราบอกว่า อิชิเกียว ซันมัย หรือ สมาธิหนึ่งเดียว ซันมัย หรือสมาธิ คือ การจดจ่อ อิชิเกียว คือ การฝึกหนึ่งเดียว

 

สนับสนุนโดย  Gclub ผ่านเว็บ

Posted by adminone in สังคม