ZEN MIND การจำกัดกิจกรรม

ZEN MIND การจำกัดกิจกรรม 1

ZEN MIND ในการปฏิบัติ ของเราเราจะไม่มีเป็นหมายหรือจุดประสงค์ใดๆ และไม่มีวัตถุพิเศษใดๆ ในการกราบไหว้บูชาด้วยเช่นกัน ในแง่นี้แล้ว การปฏิบัติเซนจะค่อนข้างต่องจากการปฏิบัติของศาสนาอื่น โจชู ปรมาจารย์เซนผู้ยิ่งใหญ่ของจีนกล่าวว่า พระพุทธรูปคิดเหนียวมิอาจข้ามน้ำ พระพุทธรูปสัมฤทธิ์มิอาจผ่านเตาเผา พระพุทธรูปไม่มิอาจผ่านไฟ

หากการปฏิบัติของเธอมุ่งไปที่วัตถุใดวัตถุหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม เป็นต้นว่า พระพุทธรูปดินเหนียว สัมฤทธิ์ หรือไม้ มันจะไม่ได้ผลเสมอไป ตราบใดที่เธอมีเป้าหมายเฉพาะใดๆ ในการปฏิบัติ การปฏิบัตินั้นจะไม่ช่วยเธออย่างสมบูรณ์ อาจช่วยได้ ตราบใดที่เธอมุ่งกับเป้าหมาย แต่เมื่อเธอกลับไปใช้ชีวิตประจำวันอีกครั้ง มันก็จะไม่ได้ผล

เธออาจคิดว่าถ้าไม่มีจุดประสงค์หรือเป้าหมายารปฏิบัติ เราจะไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้าง แต่เรามีวิธี วิธีในการปฏิบัติโดยไม่มีเป้าหมายคือ การจำกัดกิจกรรมของเธอ หรือจดจ่อกับสิ่งที่เธอทำอยู่ในชั่วขณะนั้น แทนที่จะมีจุดประสงค์เฉพาะในใจ ให้เธอจำกัดกิจกรรมของเธอแทน เมื่อจิตของเธอวอกแวกไปอยู่ที่อื่น เธอจะไม่มีโอกาสได้แสดงออกถึงตัวเธอเองเลย แต่ถ้าเธอจำกัดกิจกรรมและมุ่งอยู่กับสิ่งที่เธอทำอยู่เดี๋ยวนั้น ในชั่วขณะนั้น เธอจะสามารถแสดงออกซึ่งธรรมชาติที่แท้จริงของเธอ ซึ่งก็คือธรรมชาติสากลของพุทธะ นี่คือวิถีของเรา

เมื่อปฏิบัติซาเซน เราจะจำกัดกิจกรรมให้อยู่ในขอบเขตที่เล็กที่สุด การแค่อยู่ในท่าที่ถูกต้อง จดจ่อกับการนั่ง ก็คือการแสดงออกถึงธรรมชาติสากลของเรา เราจะกลายเป็นพระพุทธเจ้า และแสดงออกถึงความเป็นพุทธะ ดังนั้นแทนที่จะมีวัตถุเพื่อการกราบไหว้ เราจะจดจ่ออยู่กับกิจกรรมที่เราทำอยู๋ในทุกชั่วขณะ เมื่อเธฑอคำนับ เธอจะคำนับเท่านั้น เมื่อเธอนั่ง เธอจะนั่งเท่านั้น เมื่อเธอกิน เธอจะกินเท่านั้น ถ้าเธอทำเช่นนี้ ความเป็นพุทธะอันเป็นธรรมชาติสากลก็จะอยู่ที่นั่น ภาษาญี่ปุ่นของเราบอกว่า อิชิเกียว ซันมัย หรือ สมาธิหนึ่งเดียว ซันมัย หรือสมาธิ คือ การจดจ่อ อิชิเกียว คือ การฝึกหนึ่งเดียว

 

สนับสนุนโดย  Gclub ผ่านเว็บ