ประวัติวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 

  สำหรับวัดที่เราจะมีการพูดถึงประวัติความเป็นมานี้เป็นวัดที่ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกโดยวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตพระนครเหนือจังหวัดกรุงเทพฯ  ซึ่งด้วยขนาดพื้นที่ของวัดมีเพียงแค่ 2 ไร่ 2 งานกับ 98 ตารางวาเท่านั้นทำให้วัดแห่งนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นถึงวัดพระอารามหลวงแต่ก็เป็นวัดที่มีขนาดเล็กเป็นอย่างมาก 

สำหรับวัดที่เรากำลังพูดถึงนั้นก็คือ  วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 

โดยวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ตรงตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยในยุคสมัยโบราณโดยคนโบราณนั้นมีการกำหนดว่าถ้าหากว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นราชธานีแล้วจะต้องมีวัดที่มีความสำคัญสำหรับราชธานีถือว่าเป็นวัดประจำราชธานีทั้งหมด 3 วัดด้วยกัน

และหนึ่งในวัดดังกล่าวก็คือวัด วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร นั่นเองโดยมีการสร้างขึ้นมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  นอกจากนี้ยังมีวัดอีก 2 วัดที่ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกันเพราะถือว่าเป็นวัดที่มีความสัมพันธ์กับราชธานีนั่นก็คือวัดมหาธาตุและวัดราชบูรณะนั่นเอง 

สำหรับ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร  ว่ากันว่าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการถวายแก่พระสงฆ์ดังนั้นวัดแห่งนี้  ufabet  จึงเป็นวัดฝ่ายธรรมะยุติกนิกายแห่งแรกของพระสงฆ์นั่นเอง  และที่สำคัญวัดแห่งนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นวัดประจำของรัชกาลที่ 4 อีกด้วย 

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร  จะเป็นวัดที่มีขนาดพื้นที่เล็ก

แต่ภายในบริเวณวัดนั้นก็มีสิ่งที่วัดควรจะมีไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานและปูชนียสถานรวมถึงปูชนียบัตถุมากมาย  ซึ่งมีการออกแบบไว้อย่างวิจิตรบรรจงงดงามอย่างเช่นประสาทพระจอม  หรือแม้แต่ประสาทพระไตรปิฎก  รวมถึงพระวิหารหลวงก็มีการฉลุด้วยหินอ่อน  

สำหรับตามประวัติความเป็นมาแล้วก่อนที่จะมีการมาสร้างเป็น วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร นั้นที่ดินบริเวณผืนนี้เดิมเคยเป็นสวนกาแฟของพระเจ้าอยู่หัวในสมัยรัชกาลที่ 3   หลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่ยุคของรัชกาลที่ 4 ก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนซึ่งปลูกเอาไว้สำหรับให้ข้าราชการที่ทำงานเป็นข้าราชบริพารของรัชกาลที่ 4 ได้อยู่อาศัยหลังจากนั้น

เมื่อถึงช่วงประมาณปีพ.ศ 2407 สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้มีการสร้างวัดบนพื้นที่ดินดังกล่าวด้วยการซื้อที่ดิน  เพื่อให้ตัวพระองค์เองและพวกข้าราชการที่ทำงานให้กับพระองค์ทั้งฝ่ายนอกและฝ่ายในจะได้สามารถทำบุญได้อย่างสะดวกสบายขึ้น 

ภายหลังจากที่มีการสร้างวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร  เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วรัชกาลที่ 4 จึงได้มีการเชิญสามเณรสามาเป็นเจ้าอาวาสและประดิษฐานอยู่ที่วัดแห่งนี้ซึ่งตรงกับปีพ.ศ 2408