Soceity ZEN MIND วัชพืชแห่งจิต 2

Soceity ZEN MIND วัชพืชแห่งจิต 2

เราจะต้องพยายามปฏิบัติไปตราบชั่วนิรันดร์ มีชีวิตก็เพื่อที่จะต้องฝึกสิ่งนี้ให้มากที่สุดในทุกช่วงเวลาของชีวิตเลยก็ว่าได้ แต่จะต้องไม่คาดหวังว่าจะไปถึขั้นที่เราจะลืมสิ้นทุกอย่างที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราพยายามทำอยู่ ให้เราพยายามจดจ่ออยู่กับการหายใจเพียงเท่านั้น นี่คือการปฏิบัตที่ถูกต้องอย่างแท้จริง ความพยายามนี้จะบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆ

ขณะที่เธอนั่งปฏิบัติ ในตอนแรกความพยายามของเธอจะค่อนข้างหยาบและมีสิ่งแปลกปลอมเขามาในจิตเยอะแยะมากมาย แต่พลังจากการปฏิบัติจะทำให้ความพยายามของเธอค่อยๆบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆ เวลาที่ความพยายามของเธอเริ่มบริสุทธิ์แล้ว ร่างกายและจิตใจของเธอก็จะบริสุทธิ์ขึ้นไปด้วย นี่คือวิธีในการปฏิบัติของเซน

ทันทีที่เธอเข้าใจถึงพลังที่มีอยู่แล้วในตัวของเธอ ในการชำระตัวเองและสภาพแวดล้อมให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ เธอก็จะสามารถทำตัวได้อย่างเหมาะสม เธอจะเรียนรู้จากคนที่อยู่รอบตัว และจะเป็นมิตรกับคนอื่น นี่คือประโยชน์ของการปฏิบัติเซน แต่วิธีการปฏิบัตินั้น ให้เราเพียงแค่จดจ่อกับลมหายใจ ท่าที่ถูกต้อง และด้วยความพยายามที่ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์

นี่คือวิธีในการปฏิบัติตามหลักของเซน การที่คนเรานั้นมีวัชพืชในจิตใจนั้นเป็นเรื่องที่ธรรมดาและปกติมากๆสำหรับการเกิดมาเป็นมนุษย์อีกด้วย เพียงแต่วัชพืชที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในใจมนุษย์นั้นค่อนข้างที่จะเติมโตเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายเรานั้นเริ่มจะไม่ค่อยตั้งจิตได้ถูกต้องได้นานขึ้นเรื่อยๆ

ถึงอย่างไรก็ตามดังนั้นแล้ว ชีวิตคนเราต้องฝึกหาหนทางต่างๆนั้นเพื่อที่จะทำให้จิตของเรานั้นได้ถูกถอดถอนวัชพืชออกจากจิตของเรา และก็ต้องเรียนรู้ที่จะต้องนำวัชพืชเหล่านั้นให้กลายเป็นอาหารบำรุงจิตของเรา

เปรียบเสมือนการเรียนรู้สิ่งต่างๆจากความผิดพลาด นั้นก็คือประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้นั้นเองเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจิตของเราจะมีวัชพืชเยอะขนาดไหน ถ้าเราฝึกจิตของเรานั้นให้ถอดถอนวัชพืชออกไปได้มากขนาดไหน ก็จะยิ่งการเป็นอาหารบำรุงจิตของเราตลอดไป

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    ufabet เว็บแม่

Posted by adminone in สังคมทั่วไป