ความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์

ความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์

ความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์

ความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์ กับการแบ็คอัพและเรียกคืนข้อมูล       

ความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์ ถ้าเรารู้แล้วจะทำให้ใช้งานอุปกรณ์นี้ได้เต็มที่ เต็มประสิทธิภาพ และช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตได้มาก

–       เมื่อ BIOS ค้นหาระบบปฏิบัติการวินโดวส์พบแล้วไฟล์ก็จะถูกโหลดมาที่หน่วยความจำแรม (RAM)ซึ่งโดยปกติแล้วจะโหลดไฟล์ระบบจากฮาร์ดดิสก์จากนั้นไฟล์ระบบก็จะถูกรันด้วยการโหลดโครงสร้างหรือเคอร์เนล (Kernel)ของระบบปฎิบัติการวินโดวส์และควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์

–      ขั้นตอนสุดท้ายระบบปฏิบัติการวินโดวส์จะโหลดข้อมูลเกี่ยวกับคอนฟิกต่างๆ ของระบบ ไม่ว่าจะเป็น เวอร์ชั่นวินโดวส์, รีจิสทรี และ โพร์ไฟล์ เป็นต้นถือเป็นอันเสร็จสิ้น และเราก็สามารถเริ่มใช้งานวินโดวส์ได้ทันที

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องเข้าใจเพื่อให้เราสามารถหาวิธีบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกจุดโดยแบ่งเป็น 2 อย่าง คือ ฮาร์ดแวร์ กับ ซอฟต์แวร์

ฮาร์ดแวร์

ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์
โดยทำหน้าที่ หรือทำงานแตกต่างกันไป และจะถูกควบคุมการทำงานโดย ซอฟต์แวร์สำหรับส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ ได้แก่
ซีพียู (CPU : Central Processing Unit) ถือเป็นสมองของคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางในการประมวลผล และควบคุมส่วนประกอบต่างๆของคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างถูกต้อง

ซึ่งภายในซีพียูก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า ทรานซิสเตอร์จำนวนหลายตัวประกอบเข้าด้วยกันซึ่งทรานซิสเตอร์จะทำหน้าที่บันทึกชุดคำสั่งมากมายที่ใช้ในการประมวลผลและทำงานตามจังหวะสัญญาณนาฬิกา (Clock)
ภายในหนึ่งคลื่นความถี่ต่อวินาทีกับการประมวลผล 1 ครั้งซึ่งเรียกหน่วยวัดความเร็วของซีพียูว่า เฮิรตซ์ (Hz)หน่วยความจำแคช (Cache Memory) เป็นคลังเก็บข้อมูลชั่วคราวขนาดย่อย

โดยจะเก็บคำสั่ง และข้อมูลที่ถูกใช้งานบ่อยๆ แต่มีขนาดเล็กกว่าหน่วยความจำแรมและฮาร์ดดิสก์ ซึ่งหน่วยความจำแคชทำงานอยู่ระหว่างซีพียูและหน่วยความจำแรมเพื่อช่วยในการประมวลผลการทำงานของซีพียูทำงานได้เร็วขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลจากหน่วยความจำแรม และฮาร์ดดิสก์

สำหรับหน่วยความจำแคชแบ่งออกเป็น 3 ระดับด้วยกัน คือ L1, L2 และ L3 Cacheโดยในอดีต L1 Cache จะถูกรวมไว้ในตัวเดียวกับซีพียู หรือที่เรียกว่า InternalCache ส่วน L2 และ L3 Cache จะถูกแยกออกจากซีพียู ซึ่งเรียกว่า ExternalCache แต่ในซีพียูรุ่นใหม่ๆ จะรวมทั้ง 3 ตัวไว้ในตัวเดียวกับซีพียู

โดยหน่วยความจำแคชในซีพียูตระกูลอินเทล เรียกว่า L3 Cacheส่วนหน่วยความจำแคชในซีพียูตระกูลเอเอ็มดี จะเรียกว่า L2 Cache แต่ไม่ว่าจะเรียกว่าอย่างไรก็ตาม เราควรเลือกหน่วยความจำแคชที่มีความจุมากๆไว้ก่อน

Posted by adminone in คอมพิวเตอร์