การใช้ชีวิตในสังคมชนบท

การใช้ชีวิตในสังคมชนบทหรือต่างจังหวัด 

 

          ชื่อว่าหากใครเคยไปบ้านต่างจังหวัดจะเห็นได้ว่าที่ต่างจังหวัดนั้นจะมีพื้นที่กว้างขวางและมีต้นไม้ภูเขาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดต่างจังหวัดนั้นมีความเจริญน้อยมากหากเปรียบเทียบกับกรุงเทพฯแต่ผู้คนส่วนใหญ่ที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัด

นั้นมักจะมีความสุขมากกว่าสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯนั่นก็เพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างจังหวัดนั้นพวกเขาไม่ต้องเร่งรีบมากจนเกินไปพวกเขาสามารถที่จะตื่นสายตื่นมาก็มีเวลาที่จะทำบุญใส่บาตรแต่เช้า

       การใช้ชีวิตในสังคมชนบท   นอกจากนี้ผู้คนต่างจังหวัดยังไม่ต้องแย่งงานกันทำเพราะแต่ละคนนั้นมีอาชีพเป็นของตนเอง

ซึ่งส่วนใหญ่อาชีพนั้นก็จะมีลักษณะความคล้ายคลึงกันนั่นคืออาชีพการเกษตรหรือเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญชุมชนต่างจังหวัดนั้นมีคนปริมาณที่ไม่มากผู้คนนั้นรู้จักกันทั่วทั้งหมู่บ้านและถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันทำให้การใช้ชีวิตอยู่ในชนบทหรือในต่างจังหวัดนั้นค่อนข้างมีความสุขมากหากเปรียบเทียบกับการใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนเมืองนั่นเอง

          นอกจากนี้ผู้คนในครอบครัวก็ยังมีการพูดคุยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพราะทุกคนนั้นตื่นเช้ามาก็จะมีการเจอหน้ากันรับประทานอาหารร่วมกันหลังจากนั้นก็จะแยกย้ายกันไปทำธุระส่วนตัวหรือไปทำหน้าที่ของตนเองเช่นออกไปทำงานและช่วงเวลา 17:00 น

ทุกคนก็จะมาพร้อมหน้าพร้อมตากันอยู่ที่บ้านรับประทานอาหารร่วมกันดูทีวีร่วมกันการใช้ชีวิตแบบนี้เราจะไม่สามารถพบเจอได้ในสังคมเมืองนั่นเอง

       นอกจากความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวแล้วความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านก็ยังดีอีกด้วยเพราะเพื่อนบ้านนั้นมักจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันบางคนทำอาหารก็มีการนำแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านหรือบางครั้งใครมีความรู้อะไรก็มีการถ่ายทอดให้กับเพื่อนบ้านนอกจากนี้ยังช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเพื่อนบ้าน

เพื่อป้องกันโจรขโมยอีกด้วยสำหรับคนในสังคมต่างจังหวัดหรือสังคมชนบทนั้นมักจะเน้นการช่วยเหลือกันเป็นสิ่งสำคัญและส่วนใหญ่แล้วคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันก็มักจะเป็นเครือญาติกันเป็นพี่น้องกันจึงทำให้ทุกคนนั้นมีความจริงใจต่อกัน

          ที่สำคัญประเพณีที่สืบทอดต่อๆกันมาในต่างจังหวัดก็คือในช่วงวันหยุดวันพระผู้คนจะไปรวมตัวกันอยู่ที่วัดเพื่อทำบุญดังนั้นทุกคนก็จะเจอหน้ากันและพูดคุยกันทำให้คนต่างจังหวัดนั้นรู้จักกันและนอกจากนี้ต่างจังหวัดมักจะมีกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อๆกันมาซึ่งมักจะเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชนทำให้ในแต่ละปีกิจกรรมหรือประเพณีนั้นค่อนข้างมีบ่อยคนในชุมชนจึงมีความสนิทสนมรักใคร่กลมเกลียวกันนั่นเอง

 

สนับสนุนโดย    ดูบอลสด

Posted by adminone in ข่าวทั่วไป