ประวัติความเป็นมาของศาลเจ้านาจา ประเทศมาเก๊า

           สำหรับประวัติความเป็นมาของศาลเจ้านาจาซึ่งถือว่าเป็นสถานเจ้าเก่าแก่อีกศาลเจ้าหนึ่งของประเทศมาเก๊าโดยศาลเจ้าแห่งนี้ว่ากันว่าถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยปีคริสต์ศักราช 1888

โดยวัตถุประสงค์ของการสร้างศาลเจ้านาจาขึ้นมานั้นก็เพราะว่าต้องการที่จะสร้างขึ้นมาอุทิศให้แก่ยุวเทพนาจาซึ่งถ้าหากใครศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศจีนหรือแม้แต่ฮ่องกงและมาเก๊านั้นจะรู้ว่าจะมีองค์เทพเจ้านาจาที่ชาวจีนนั้นค่อนข้างให้ความเคารพนับถือซึ่งชาวจีนจะเรียกองค์เทพนาจานี้ว่านาจาไท้จือนั่นเอง 

ตามความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการกราบไหว้องค์เทพนาจานั้นเชื่อว่าองค์เทพจะสามารถปกปักคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องป้องกันโรคระบาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวมาเก๊าเชื่อว่าองค์เทพที่อยู่ในศาลเจ้านาจานั้นจะช่วยป้องกันโรคระบาดที่เป็นโรคระบาดร้ายแรงให้กับผู้คนในประเทศมาเก๊า

ซึ่งในช่วงที่สร้างขึ้นมาใหม่ๆนั้นเป็นช่วงที่ประเทศมาเก๊าเกิดโรคระบาดซึ่งก็คือโรคกามโรคนั่นเองและผู้คนก็กราบไหว้ขอพรยุวเทพนาจาให้ช่วยคุ้มครองและก็ได้รับการคุ้มครองจากองค์เทพหลังจากนั้นผู้คนจึงร่วมแรงร่วมใจกันสร้างศาลเจ้าขนาดในคลิปขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงนาจาไท่จื่อนั่นเอง 

ความเป็นมาของศาลเจ้านาจา เนื่องจากว่าศาลเจ้านาจานั้นเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เก่าแก่และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมีการสร้างขึ้นมาถึงแม้ว่าจะไม่ใหญ่

แต่ก็มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามเพราะเป็นการสร้างแบบผสมกันระหว่างวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมตะวันตกที่สำคัญศาลเจ้าแห่งนี้นั้นถูกสร้างเอาไว้ติดกับรั้วกำแพงโบราณดังนั้นสถานที่แห่งนี้จึงเป็นสถานที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งทำให้องค์กรยูเนสโกให้ความสนใจและในเมื่อปีพุทธศักราชทางองค์กรจึงได้มีการยกย่องให้เป็นมรดกของโลก

อย่างไรก็ตามศาลเจ้านาจานั้นไม่ได้มีดีเพียงแค่คุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดเพียงเท่านั้นเพราะผู้คนส่วนใหญ่ที่เดินทางไปกราบไหว้ขอพรนั้นมักจะมีการขอพรกราบไหว้เรื่องของการขอลูกโดยถ้าหากใครไม่มีลูกหรือมีลูกยากก็มักจะเดินทางมาที่ศาลเจ้าแห่งนี้เพราะที่นี่นั้นมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมาก

เกี่ยวกับการให้ลูกและถ้าหากใครมีบุตรหลานหรือลูกหลานแล้วอยากจะขอพรให้ลูกหลานสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็สามารถพาลูกหลานหรือมาขอพรให้กับลูกหลานได้ด้วยตนเองที่ศาลเจ้านาจาแห่งนี้ได้เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ถ้าหากใครกลัวลูกหลานของตนเองจะเกเรอยากให้ลูกหลานของตนเองเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายก็สามารถมาขอองค์เจ้าแม่นาจาให้ช่วยคุ้มครองบุตรหลานให้เป็นเด็กเรียบร้อยว่านอนสอนง่ายได้เช่นเดียวกันสำหรับใครที่จะเดินทางไปที่ศาลเจ้านาจานั้นศาลเจ้าแห่งนี้จะอยู่ใกล้กับโบสถ์เซนต์ปอลนั่นเอง 

 

ได้รับการสนับสนุนจาก    สมัคร gclub ไม่มีขั้นต่ำ