พระมหากษัตริย์ของไทยกับการสืบสานวัฒนธรรมไทย

สำหรับการสืบสานวัฒนธรรมและศิลปะวัฒนธรรมไทยนั้นไม่ใช่เพียงแค่คนใดคนหนึ่งเท่านั้นที่จะต้องทำแต่ทุกคนในประเทศไทยควรจะร่วมแรงร่วมใจกันส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมไทยเพื่อให้วัฒนธรรมต่างๆเหล่านี้ยังคงอยู่สืบต่อไปและสามารถนำไปต่อยอดสร้างผลประโยชน์และกำไรให้กับประเทศไทยได้

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าชาวต่างชาติให้ความนิยมและให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมากซึ่งในทุกๆปีเราจะสังเกตได้จากการที่ชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยและเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวแนวโบราณสถานเพื่อไปชมโบราณสถานและโบราณวัตถุต่างๆรวมถึงยังมีกิจกรรมมากมายและประเพณีมากมายที่ชาวต่างชาติเข้าร่วม

อย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงเรื่องของการสืบสานวัฒนธรรมไทยแล้วจะเห็นได้ว่าปัจจุบันไม่ใช่เพียงแค่ประชาชนคนไทยเท่านั้น

หรือแม้แต่องค์กรของเอกชนหรือภาครัฐเท่านั้นที่ร่วมการศึกษาวัฒนธรรมไทยเพราะยังมีอีกหนึ่งหน่วยงานที่สำคัญหรือว่าเป็นอีกองค์กรใหญ่ที่สำคัญในการอนุรักษ์และสืบสานต่อยอดวัฒนธรรมไทยนั่นก็คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนั่นเอง

สำหรับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนั้นซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนความพยายามในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโครงการในพระราชดำริต่างๆ

โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการศึกษาและการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างเช่นโครงการศูนย์ศิลปาชีพพิเศษขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ในขณะที่พระบรมวงศานุวงศ์ไทยได้ริเริ่มโครงการเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์โบราณสถานทางวัฒนธรรมเช่นการบูรณะวัดในอยุธยาและการสนับสนุนงานหัตถกรรมและศิลปะแบบดั้งเดิมสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เป็นองค์กรทางวัฒนธรรมของไทยที่มีขอบเขตงานระดับสากลทำหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาและแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ศิลปะและการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของไทยและของประเทศใกล้เคียงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สยามสมาคม

โดยมีการดำเนินงานภายใต้คติพจน์ที่ว่าวิชาอย่างให้เกิดมิตรภาพและเปิดประตูต้อนรับผู้คนจากทุกชาติรวมถึงผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเข้าเยี่ยมชมสถานที่และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสยามสมาคมอีกหนึ่งในวิธีการอนุรักษ์สืบสานและพัฒนาความมั่งคั่งทางวัฒนธรรมผ่านโปรแกรมการศึกษาทางวัฒนธรรมโปรแกรมการศึกษาทั้งในสถาบันที่เป็นทางการและระดับชุมชน มุ่งเน้นไปที่การสอนวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และศิลปะไทย

สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าคนรุ่นใหม่มีความเข้าใจและซาบซึ้งในมรดกทางวัฒนธรรมของพวกเขาระบบการศึกษาไทยบูรณาการการศึกษาวัฒนธรรมเข้ากับหลักสูตรนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะและประเพณีของประเทศไทยส่งเสริมความรู้สึกภาคภูมิใจและความเข้าใจในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านช่วงการเรียนในทุกระดับการเรียนการส่งเสริมผ่านโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

 

สนับสนุนโดย   ทางเข้า UFABET ภาษาไทย