ข่าวทั่วไป

ไข่ไก่ไม่ได้แพงอย่างที่คิด

ไข่ไก่ไม่ได้แพงอย่างที่คิด ทางเจ้าของฟาร์ม เริ่มนำมาขายให้กับประชาชนเองในราคาเพียงแผงละ 90 บาทเท่านั้น

      ปัจจุบันพบว่าไข่ไก่ตามท้องตลาดที่มีการจำหน่ายอยู่ในตลาดสดอยู่ในขณะนี้กำลังขาดตลาดหรือที่มีการวางขายก็มีราคาแพงมากจนแทบไม่สามารถที่จะหยิบจับซื้อได้จากเดิมที่เราเคยซื้อกันไข่ไก่ขนาดซองเล็กราคาแผงละประมาณ 80-90 บาทนั้นปัจจุบันพบว่าพ่อค้าแม่ค้าที่นำมาขายที่ตลาดสดต่างก็นำมาขายในราคาสูงถึงแผงละ 150-180 บาท ซึ่งเป็นยอดที่สูงถึง 2 เท่าของราคาเดิมเลยทีเดียว

แต่ถึงอย่างนั้นประชาชนส่วนใหญ่ที่ไปซื้อของที่ตลาดต่างก็มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อไข่ไก่ในกักตุนเอาไว้ใช้กินในยามจำเป็นและถึงแม้ไข่ไก่จะมีราคาสูงถึง 150 บาทถึง 180 บาท  ประชาชนก็ยังต้องซื้อ  เมื่อเช้านี้ได้เผยแพร่ออกไปเจ้าของฟาร์มที่ขายไข่ไก่ให้กับพ่อค้าคนกลางจึงได้มีการตัดสินใจยกเลิกการขายไข่ไก่ให้กับพ่อค้าคนกลางแล้วนำไข่ไก่มาตั้งแผงขายที่หน้าฟาร์มของตนเอง

เพื่อเป็นการปรับราคาเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ต้องการซื้อไข่ไก่ในราคาที่ไม่ต้องสูงมากนักโดยที่จังหวัดอ่างทองมีฟาร์มไข่ไก่แห่งหนึ่งมีการนำไข่ไก่มาวางขายให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากในราคาแค่เพียงแผงละ 80-90 บาทเท่านั้นแต่จะมีข้อแม้เรื่องของการซื้อไข่ไก่ว่า 1 คนจะสามารถซื้อไข่ไก่ได้ไม่เกิน 2 แผงเท่านั้น

จะต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงในการซื้อไข่ไก่ด้วยเพื่อป้องกันการซื้อซ้ำซ้อนนำไปชาร์จราคาขายต่อเพิ่มเพราะเจ้าของฟาร์มต้องการที่จะช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้โดยปัจจุบันประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีในการที่จะมาซื้อไข่ไก่ที่หน้าฟาร์มแผนการไปซื้อกับพ่อค้าคนกลางซึ่งมีการชาร์จค่าไข่ไก่เพิ่มถึง 2 เท่า

โดยเจ้าของฟาร์มได้บอกกับนักข่าวว่าที่คิดราคาแผง 80 บาทถึง 90 บาทนั้นก็เป็นราคาขายปกติที่ไม่ได้มีการชาร์จอะไรเพิ่มอยู่แล้วและทุกคนต่างก็กำลังมีปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะนำมาซื้อกินซื้อใช้ในชีวิตประจำวันเพราะว่าไม่ได้ทำงานดังนั้นหากขายของที่แพงเกินไปก็จะเป็นการมีความสุขอยู่คนเดียวแต่ประชาชนคนอื่นเดือดร้อนดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอันเจ้าของฟาร์มจึงนำไข่ไก่มาขายให้กับประชาชนด้วยตนเองแทนที่จะขายต่อให้กับพ่อค้าคนกลางแล้วก็นำไปเพิ่มราคาที่แพงเกินไปจนชาวบ้านไม่อาจซื้อหามากินได้สำหรับการช่วยเหลือประชาชนในการขายไข่ไก่ราคาถูกนี้ไม่ได้

มีที่จังหวัดอ่างทองเท่านั้นยังมีอีกหลายจังหวัดที่ออกมาช่วยเหลือคนในประเทศเดียวกันในยามที่มีการเดือดร้อนอย่างเช่นที่จังหวัดอุดรธานีก็มีการนำไข่ไก่ออกมาขายในราคาที่ถูกเลยขายอยู่ที่ราคาแผงละ 110 บาทโดยที่นี่จะมีการค้าใดๆอาจจะฟ้องและฟองใหญ่ปะปนกันไปซึ่งประชาชนก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีรวมถึงที่จังหวัดกาญจนบุรีคนใจดีนำไขไก่มาแจกให้กับคนในจังหวัดฟรีคนละ 5 ฟอง

Posted by adminone in ข่าวทั่วไป

เกษตรผสมผสานแบบพอเพียง

ที่ดินเพียงหนึ่งไร่อาจจะดูไม่มากมายนัก แต่ถ้าหากได้มีการศึกษาและจัดระเบียบกระบวนการคิดแล้วนั้นและมีการวางแผนอย่างรอบคอบเราก็จะสามารถใช้พื้นที่เพียงหนึ่งไร่นั้นได้อย่างคุ้มค่า สามารถสร้างรายได้ให้แกตนเองและครอบครัวและสร้างความสุขให้กับครอบครัวได้อย่างยั่งยืน 

การทำเกษตรผสมผสานบนพื้นที่หนึ่งไร่นั้นจะมีการแบ่งการใช้สอยออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนสำหนับที่ใช้ในการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย และอีกส่วนคือส่วนที่ใช้สำหรับการปลูกพืชผลทางการเกษตร โดยมีการศึกษาการทำเกษตรแบบผสมผสานของคนในจังหวัด โดยการแบ่งพื้นที่ในหนึ่งไร่ออกเป็นหนึ่งงานสำหรับสร้างบ้านและบ่อกักเก็บน้ำและพื้นที่ที่เหลืออีกสามงานสำหรับใช้ในการเพาะปลูกซึ่งการปลูกพืชนั้นจะเน้นไปเป็นการปลูกพืชแบบสามระยะคือ ระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว

พืชระยะสั้นนั้นจะใช้เวลาในเพาะปลูกในระยะเวลาที่สั้นโดยส่วนใหญ่พืชชนิดนี้จะเน้นการเก็บผลผลิตไว้ประกอบอาหารและทานภายในครอบครัว และหากมีจำนวนมากเกินความต้องการก็สามารถนำไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ในการปลูกนั้นมีจำนวนน้อย ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนเลือกพันธุ์พืชผักที่จะปลูกให้เหมาะสม และการใช้พื้นที่ในการปลุกให้คุ้มค่า เช่นปลูกพริก ผักบุ้ง โหระพาเป็นต้น โดยรายได้ที่ได้จากส่วนนี้อาจจะเอาไว้ใช้จ่ายภายในครัวเรือน พืชระยะกลางจะเป็นไม้ผลและผลไม่ที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการปลูกอาจจะสามารถเก็บผลผลิตได้เพียงปีละ 1-2ครั้ง

หรือตามฤดูกาล เช่นมะนาว กล้วย มะม่วง เป็นต้น โดยรายได้ที่ได้จากการขายในส่วนนี้อาจจะมีการแบ่งรายได้ไปใช้ในการชำระหนี้หรือเป็นเงินออม ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่เราต้อเน้นผลผลิตที่ออกในช่วงราคาแพง เราก็จะได้ราคาผลผลิตที่สูงขึ้นนั่นเอง พืชระยะยาวโดยจะเน้นไปที่พันธุ์ไม้เศรษฐกิจที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเพาะปลูกหลายปี

จึงจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หรือใช้ประโยชน์ได้ เช่น ศักดิ์ทอง ยางนา  ไม้เต็ง ไม้แดงหรือไม่ประดู่เป็นต้น โดยต้นไม้เหล้านี้นั้นเราจะเน้นการปลุกตามแนวเขตแดนหรือการปลูกเป็นรั้วเน้นปลูกช่วงฤดูฝน และในบริเวณพื้นที่หนึ่งไรนั้นเราก็จะสามารถปลูกได้ในจำนวนที่เยอะประมาณหนึ่งและระยะห่างระหว่างต้นนั้นก็สามารถปลูกพืชระยะกลางแซมได้ มะละกอ เป็นต้น 

รายได้ในช่วงแรกในการเริ่มต้นเกษตรผสมผสานนั้นอาจจะมีรายได้ที่ไม่มากและไม่คงที่แต่ในปีต่อๆไปเมื่อต้นไม้ที่ปลูกออกดอกออกผลมากขึ้นเราก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตและสามารถเอาไปขายและรายได้จะเพิ่มขึ้น ข้อดีของการปลุกพืชในพื้นที่ที่มีจำกัดคือเราสามารถดุแลได้อย่างทั่วถึงและไม่ต้องใช้แรงงานเยอะสามารถทำเองได้ และนอกจากนี้เราควรจะใช้ชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายแต่พอดีไม่เกินตัวและที่สำคัญไม่สร้างหนี้ด้วย

 

Posted by adminone in ข่าวทั่วไป

ชายคลั่ง ใช้กุญแจรถแทงคอเพื่อน

   วันนี้มีรายงานข่าวเข้ามาซึ่งเป็นข่าวที่น่าตกใจเป็นอย่างยิ่ง

เพราะกุญแจรถอันเล็กเล็ก ก็สามารถนำมาเป็นอาวุธเอาไว้สังหารคนได้เช่นกัน โดยมีเหตุการณ์ฆ่ากันตายเกิดขึ้นที่จังหวัดนครพนม โดยทางคนร้ายใช้อาวุธที่เป็นกุญแจรถแทงเข้าไปที่คอของนายสาคร  ส่วนสาเหตุที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนั้น ทางตำรวจของจังหวัดนครพนม ได้รับแจ้งว่ามีบ้านหลังหนึ่งมีผู้เสียชีวิต โดยมีแผลถูกแทงเข้าที่ลำคอ ซึ่งเบื้องต้นจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ทำให้พบว่าผู้ก่อเหตุคือเพื่อนของนายสาครเอง รู้จักกันมานาน โดยคนก่อเหตุแทงคอนายสาคร เสร็จแล้วก็หลบหนีไป

ซึ่งจากการตรวจสอบสภาพศพพบว่ามีร่องรอยการถูกกุญแจแทงเข้าไปในบริเวณลำคอ มีความยาวของแผลอยู่ที่ 4 เซนติเมตร และมีรอยแทงที่หัวไหล่ขวา และหัวไหล่ซ้าย  ซึ่งพยานที่อยู่ในจุดเกิดเหตุเล่าว่าก่อนที่จะมีการเกิดเหตุฆ่ากันตายนั้น มีการตั้งวงกินเหล้ากันอยู่ และทั้งสองคนก็ทะเลาะกันซึ่งทางฝั่งคนที่ก่อเหตุก็วิ่งไปหยิบกุญแจรถมอเตอร์ไซด์ แล้วนำมาแทงเข้าที่คอของคุณสาคร ผู้ก่อเหตุคือนายมลเทียร และหลังจากก่อเหตุฆ่าคนตายเสร็จก็วิ่งหนีเข้าไปในป่าละเมาะ จนรุ่งเช้าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไปจับกุมตัวนายมนเทียรได้

ขณะที่กำลังหลบหาทางกลับบ้านโดยเขาได้เข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ห้องน้ำบ้านของตัวเอง เสร็จแล้วก็ไปหลบอยู่ตรงป่าละเมาะข้างบ้านของตัวเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่จับกุมตัวคนก่อเหตุได้แล้วก็มีการซักถามถึงสาเหตุที่มีการก่อเหตุฆ่าเพื่อนในวงเหล้าในครั้งนี้โดยนายมนเทียรบอกว่า เมื่อคืนเขาได้ไปกินเหล้ากับเพื่อนเพื่อนโดยมีทั้งหมด 5 คนด้วยกันซึ่งรวมคนตายด้วย และในขณะที่กินเหล้าอยู่ก็เกิดทะเลาะมีปากเสียงกัน เพราะว่าเมาและด้วยความโมโหจึงได้ใช้กุญแจรถเป็นอาวุธแทงเพื่อนและหลบหนีไป

ซึ่งตอนแรกตนไม่คิดว่าเพื่อนตายจึงได้ขี่รถกลับบ้าน แต่พอได้ข่าวว่าเพื่อนตายจึงต้องหลบหนี  จากพยานในที่เกิดเหตุเล่าว่าตนเองและเพื่อนนั่งกินเหล้ากันอยู่แล้วคนก่อเหตุก็ขับรถเข้ามานั่งกินเหล้าด้วย กินไปได้สักพักคนก่อเหตุก็มีอาการคลั่ง ตะโกนขึ้นมาว่า อยากจะฆ่าคน และพอตะโกนเสร็จคนก่อเหตุก็ตรงไปที่รถมอเตอร์ไซด์กำลังจะขี่ออกไป แต่คนตายที่นั่งกินเหล้าด้วย อาจจะด้วยเมามากเหมือนกันรู้สึกไม่พอใจที่เพื่อนตะโกนแบบนั้นจึงตามออกไปแล้วเกิดมีปากเสียงกัน จนเป็นสาเหตุให้มีการแทงกันตายเกิดขึ้น

 

สนับสนุนมาจาก ทดลองเล่น gclub

Posted by adminone in ข่าวทั่วไป

จีนผวาอีกละลอก

จีนผวาอีกละลอก เพราะโรคไข้หวัดนกกำลังกลับมาระบาดซ้ำอีกครั้ง

ประชาชนชาวจีนยังไม่หายจากอาการตกใจเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา ก็ต้องมาหวาดผวากับโรคที่กำลังระบาดอย่างหนักอีกครั้งของโรคไข้หวัดนก  ซึ่งโรคไข้หวัดนกที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศจีนขณะนี้นั้นเป็นสายพันธุ์ H5N1  โดยในขณะนี้ทางการของจีนได้ออกมาสั่งฆ่าทั้งไก่และสัตว์ปีกไปเป็นจำนวนมากกว่าหมื่นตัวแล้ว เพื่อที่จะได้เป็นการควบคุมไม่ให้โรคไข้หวัดนกมีการแพร่ระบาดออกไปยังที่อื่น โดยขณะนี้มีการระบาดของโรคอยู่ที่มณฑลหูหนาน ซึ่งมีไก่ภายในฟาร์มตายไปมากกว่า 4500 ตัวแล้ว ในรายงานข่าวระบุว่าตอนนี้เชื้อโรคไข้หวัดนกที่พบยังระบาดเฉพาะในสัตว์เท่านั้น

ยังไม่พบผู้เป็นโรคนี้กับคน  ซึ่งโรคไข้หวัดนกที่มีสายพันธุ์ H5N1  นี้จะมีการติดต่อกันได้ง่ายผ่านระบบทางเดินทางหายใจ และที่สำคัญเป็นโรคที่สามารถติดต่อจากสัตว์ไปยังสัตว์และสัตว์ไปยังคนได้ด้วย ดังนั้นหากใครที่ต้องทำงานอยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ที่เป็นโรคนี้ก็จะทำให้สามารถได้รับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้

ซึ่งโรคนี้ถือว่าเป็นโรคที่มีความอันตรายร้ายแรงมากชนิดหนึ่งเหมือนกันเพราะก่อนหน้านี้เคยมีการระบาดของโครชนิดนี้มาแล้ว และก็มีคนที่เสียชีวิตจากโรคนี้มากแล้วเช่นเดียวกัน ซึ่งหากใครที่ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ H5N1  มักจะมีโอกาสอย่างมากที่จะเสียชีวิต โดยประมาณโอกาสรอดแค่เพียง 50 % ของโรคเท่านั้น ซึ่งครั้งที่แล้วที่เกิดโรคระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1  นั้นก็เคยเกิดขึ้นที่จีนเช่นกัน ในครั้งนั้นโรคดังกล่าวได้สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศจีนค่อยข้างมากเลยทีเดียว ซึ่งหากในครั้งนี้ทางประเทศจีนยังไม่สามารถรับมือกับปัญหาของโรคระบาดไข้หวัดนกได้อย่างเร็วแล้วละก็จะเป็นไปได้ว่าเศรษฐกิจของจีนอาจจะเกิดความเสียหายได้มากมายอีกรอบ

ซึ่งตอนนี้พวกเราคงตอนมาเอาใจช่วยคนจีนให้สามารถผ่านวิกฤติในครั้งนี้ไปให้ได้เพราะโรคไวรัสโคโรนายังไม่เรียบร้อยดี โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1  ก็มาระบาดซ้ำเติมจีนอีกรอบ ส่วนพวกเราประชาชนคนไทยก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการดูแลตัวเองไม่ให้มีโอกาสติดโรคไวรัสเหล่านี้ ที่กำลังแพร่ระบาดกันอยู่ในขณะนี้

ทางที่ดีในช่วงนี้อาจจะต้องงดทานไก่และเนื้อสัตว์ของพวกสัตว์ปีกไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและคนรอบข้างและที่สำคัญในช่วงนี้ แนะนำว่าออกนอกบ้านทุกครั้งควรจะใส่หน้ากากอนามัยปิดจมูกเอาไว้เพราะตอนนี้เชื้อโรคมีอยู่ในอากาศเยอะมาก

Posted by adminone in ข่าวทั่วไป

ข่าวดังเรื่องการเสียชีวิตของน้องแป้ง

ข่าวการเสียชีวิตของน้องแป้งและพ่อกับแม่คาบ้านพักที่เชียงราย

          เมื่อตอนต้นเดือนธันวาคมมีรายงานข่าวแจ้งว่า มีคนเข้าไปพบศพที่บ้านพักหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 ศพโดยประกอบไปด้วย นายอุดม กิมสี อายะ 57 ปี ภรรยา อายุ 52 ปีและ ลูกสาวอายุ 25 ปี โดยทั้งสามคนเป็นพ่อแม่ลูกกัน ซึ่งทางเพื่อนบ้านและเพื่อนรวมงานของนายอุดมและภรรยาระบุว่าทั้งสองสามีภรรยาที่เสียชีวิตเป็นคนนิสัยดี และไม่เคยมีเรื่องกับใคร

ส่วนลูกสาวที่เสียชีวิตยังไม่ได้ทำงาน แต่มีแฟนอยู่หนึ่งคนอายุ 27 ปีมักจะไปมาหาสู่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นประจำ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องหาข้อมูลและหลักฐานเพิ่มเติมว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือการฆาตกรรม แต่ชาวบ้านและหัวหน้างานของนายอุดม กิมสี ยืนยันว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมแน่นอนเพราะก่อนหน้านี้ ประมาณ 3-4 วันได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด แล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเคยเจอหน้าทั้งสามคนอีกเลย จนมีคนมาพบศพดังกล่าว

          ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้จับกุมตัว นาย นวราธร คุณะแสงคำ  ซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของลูกสาวนายอุดม โดยนายวราธร ได้สารภาพว่าได้ลงมือก่อเหตุฆ่าทั้ง 3 คนจริง โดยเล่าว่าตนเองเป็นแฟนกับ นางสาว เสาวรส กิมสี  ในวันเกิดเหตุหลังจากกลับจากไปเที่ยวกันมาเกิดมีปากเสียงทะเลาะกันกับแฟนสาว จึงได้ใช้ปืนที่พกติดตัวเป็นประจำยิงแฟนสาวและคนในครอบครัว

หลังจากนั้น ก็ทำการหลบหนีไปและมาถูกจับได้ดังกล่าว ตำรวจจึงได้ฝากขังไว้ที่สถานตำรวจซึ่งระหว่างที่เดินทางมาถึงที่สถานีตำรวจมีนักข่าวรอสัมภาษณ์มากมาย แต่นาย นวราธร ก็ไม่ให้สัมภาษณ์และเอาเสื้อคลุมปิดปังใบหน้าตลอดเวลา และขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังรวบรวบพยานหลักฐาน และหาข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีใครเป็นคนพานาย นวราธร คุณะแสงคำหลบหนี เพราะจะต้องแจ้งข้อหาด้วย เนื่องจากมีส่วนในการช่วยให้ฆาตกรหลบหนี

         สำหรับเพื่อนๆของน้องแป้งที่ทราบข่าวการเสียชีวิตของน้องแป้งต่างก็พากันโพสต์อาลัยให้กับน้องแป้งเพราะเป็นการจากกันแบบกะทันหัน เนื่องจากก่อนเกิดเหตุยังมีการอัดคลิปที่น้องแป้งไปเที่ยวกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานอยู่เลย

          สำหรับคดีสะเทือนขวัญฆ่ายกครอบครัวนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหาทั้งหมด 4 ข้อคือ เจตนาฆ่าผู้อื่นให้ถึงแก่ความตาย  มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พกพาอาวุธปืน และยิงปืนในบ้าน ในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควร และได้คัดค้านการประกันตัว เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดูแลผู้ต้องหาอย่างเข้มงวดเพราะสังเกตเห็นว่าผู้ต้องมีอารมณ์เครียดตลอดเวลาเกรงว่าจะทำร้ายตัวเองได้ 

 

ขอบคุณเรื่องราวเหล่านี้โดย เว็บพนันบอลฝากขั้นต่ำ 100

Posted by adminone in ข่าวทั่วไป

ข่าวสังคมที่สะท้อนชีวิตในยุคปัจจุบัน

อาลัยชายหนุ่ม…จากหนุ่มน้อยที่ชอบแว้นจักรยานยนต์ไปวันๆ กลายมาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว

             หลายคนที่ได้รู้ข่าวเกี่ยวกับชายหนุ่มนามว่าโก้ คนดังที่คนในสังคมโซเชียวพากันติดตามเพราะความน่ารักของเขาและลูกน้อย ก่อนที่โก้จะมาเป็นคนดังในสังคมโซเชียวเขาก็คือหนุ่มน้อยอายุ 17 ปีคนหนึ่งที่เหมือนกันเด็กคนอื่นๆทั่วไปที่มีแฟน และชอบขับขี่รถจักรยานยนต์ เที่ยวเล่นกับเพื่อนๆไปวันๆ จนมาวันหนึ่งชีวิตของเขาได้เปลี่ยนไปเพราะเขาต้องกลายมาเป็นพ่อคนตั้งแต่อายุยังน้อย

และที่สำคัญเขาคือคุณพ่อที่เลี้ยงลูกคนเดียวโดยไม่มีแม่คอยช่วยเลี้ยง เขามักจะโพสต์ภาพตัวเองและลูกตั้งแต่แบะเบาะจนโตเข้าโรงเรียน ภาพความน่ารักของเขาและลูกถูกใจคนในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากจึงกลายมาเป็นคนดังในสังคมโซเชียว แต่เมื่อไม่นานมานี้โก้ประสบอุบัติเหตุ และเขาเสียชีวิตทิ้งให้ลูกน้อยต้องอยู่กับย่าเพียงลำพัง และสิ่งที่สร้างความสะเทือนใจให้คนในสังคมคือภาพที่ลูกชายของเขาจับมือพ่อในวาระสุดท้ายก่อนที่พ่อจะสิ้นใจ

 

             หากจะสืบเรื่องราวชีวิตความเป็นมาของโก้ ว่าดังให้คนอื่นรู้จักเขาและลูกได้อย่างไรก็ต้องท้าว ความกันว่าก่อนหน้านี้ได้มีรายการทีวีรายการหนึ่งนำเรื่องราวของโก้มาออกอากาศบอกเล่าถึงเรื่องราวของคุณพ่อยังเด็กว่า เขาทำผู้หญิงท้องตอนอายุ 17 ปีส่วนเด็กผู้หญิงก็อายุเพียงแค่ 14 ปีเท่านั้น แต่ทั้งเขาและแฟนก็ตัดสินใจที่จะเก็บเด็กเอาไว้และเมื่อเด็กคลอดออกมาไม่นาน เขาและแฟนก็เลิกกัน

เพราะด้วยความที่ยังเด็กทั้งคู่จึงมักจะทะเลาะกันบ่อยจึงตัดสินใจแยกทางกันและโก้เป็นคนที่รับเป็นคนเลี้ยงลูกเอง ซึ่งนับตั้งแต่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียว ชีวิตของโก้ก็เปลี่ยนไปจากที่เคยไปเที่ยวเล่นกับเพื่อน เขาต้องอยู่บ้านเพื่อเลี้ยงลูก ต้องป้อนข้าว ป้อนนม อาบน้ำใส่เสื้อผ้าและกล่อมลูกเข้านอนทุกคืน ซึ่งเขาทำแบบนี้ตั้งแต่ลูกยังแบเบาะจนลูกโตเข้าโรงเรียนได้ ชีวิตของโก้นับตั้งแต่นั้นมาก็มีแต่ลูก ตกค่ำเข้าก็ไปเรียนหนังสือ ซึ่งเขาบอกว่าประสบการชีวิตที่เขาได้รับนี้เขาจะนำมาสั่งสอนลูกเพื่อให้ลูกจะได้ไม่เดินทาผิดเหมือนอย่างที่เขาเจอ

ซึ่งเขามักจะถ่านรูปคู่กับลูกชาย แล้วโพสต์ลงเฟสบุ๊กทำให้ผู้คนเห็นความน่ารักของเขาและลูกจึงมีคนติดตามเขาอย่างมากมาย แต่มาวันนี้เขาเป็นข่าวอีกครั้ง เพราะเขาต้องมาเสียชีวิตลงเพราะประสบอุบัติเหตุในวัย 25 ปี ทิ้งให้ลูกน้อยต้องเผชิญโลกเพียงลำพัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย คาสิโนออนไลน์ฝากไม่มีขั้นต่ำ                                                                                                      

Posted by adminone in ข่าวทั่วไป

ข่าวสังคมที่น่าติดตาม

การดูข่าวให้น่าเชื่อถือมากที่สุด

 การดูข่าวในปัจจุบันมีหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น การดูข่าวผ่านโทรทัศน์ การดูข่าวผ่านอินเทอร์เน็ต และ ดูผ่านที่อื่นๆอีกมากมาย การดูข่าวที่ดีไม่ให้ข่าวหลอก เราต้องดูหัวข้อข่าวที่เราสนใจ ดูเนื้อเรื่องของข่าวว่ามีความน่าเชื่อถือขนาดไหน ถ้าเราสนใจดูข่าวเรื่องนั้นเราต้องจำหัวข้อข่าวเรื่องนั้นไว้ แล้วมาดูจากหลายๆที่หลายช่องทาง เพราะว่าการอ่านข่าวของนักข่าวอาจจะไม่เหมือนกันทุกช่อง เมื่อเราจำหัวข้อข่าวไว้แล้วมาดูกันว่าการดูข่าวให้น่าเชื่อถือมากที่สุด มีอะไรบ้าง

1.การเปรียบเทียบข่าว

 การดูข่าวนั้น เราต้องรู้จักการเปรียบเทียบข่าวนำข่าวๆนึงจากแหล่งที่มานึง มาเปรียบเทียบกันว่ามันตรงกันไหม ข้อเท็จจริงว่าอย่างไง จากที่ไหนดูน่าเชื่อถือมากที่สุด วิเคราะห์จากเหตุและผลตามหลักความเป็นจริง ฟังจากโทรทัศน์ และนำมาเปรียบเทียบกับอินเทอร์เน็ตว่า ข้อเท็จจริง เหมือนกันมาแค่ไหน เพราะ ข่าวจากแหล่งที่มาต่างๆอาจจะไม่เหมือนกัน

2.การดูจากแหล่งที่มา

 ความของการดูข่าวสำคัญคือการดูจากแหล่งที่มาว่าแหล่งที่มาน่าเชื่อถือขนาดไหน เพราะยุคสมัยนี้ข่าวมาจากหลาหลายแห่งมากมาย มาจากสื่อต่างอย่างโซเชียลที่กว้างไกลจากทั่วโลก ดังนั้นการดูจากแหล่งที่มาสำคัญมากเพราะเราจะดูข่าวว่าจริงไม่จริงต้องดูจากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ

3.การดูเนื้อหาจากข่าว

 เนื้อข่าวนั้นต้องดูดีๆเพราะข่าวมีรายละเลียดเ การดูเนื้อหาจากข่าวก็สำคัญเหมือนกันถ้าเราดูจากหัวข้อข่าว หรือการเกรินของข่าวเพียงหยิบย่อยเราอาจจะโดนข่าวหลอกเอาได้ เราดูข่าวต้องฟังเนื้อหาข้างในให้ได้มากที่สุดเพื่อไม่ให้โดนข่าวหลอก เพราะหัวข้อข่าวสมัยนี้ เขาอาจจะตั้งไว้ดึงดูดความสนใจ เราถึงโดนหลอกได้ง่าย ดั้งนั้น เราต้องฟังเนื้อเรื่องจากข่าวก่อน

4.การดูจากเหตุและผลของข่าว

 การดูข่าวเราก็ต้องดูจากเหตุและผลของข่าว ฟังจากเหตุแหละผลว่ามันสมเหตุสมผลไหม เพราะว่าเดี๋ยวนี้การแต่งเติม ใส่ใข่ จากนักข่าว และจากสื่ออื่นๆมีมากมาย เพราะฉะนั้นเราต้องฟังเหตุและผลดีๆ

5.หลัการดูข่าว

 การดูข่าวให้น่าเชื่อถือมีอีกหลายวิธีมากมาย แต่หลักการดูข่าวให้น่าเชื่อถือมากที่สุดนั้นเราจะต้องดูอย่างมีสติ สมาธิ เพราะข่าวอาจจะหลอกเราได้ ฟังจากนักข่าวแหละมาคิด วิเคราะห์ว่ามันจริงมากน้อยแค่ไหน อย่าหลงเชื่อข่าวที่ไม่มีแหล่งที่มาเพราะเราจะโดนหลอกได้ง่าย อย่าฟังจากปากคนอื่น ให้เราไปดูไปศึกษามาเอง เพื่อให้เราเข้าใจข่าวจริงมากที่สุดไม่ใช่ข่าวใส่ไขแต่งเติม  ถ้าเราทำทั้งหมดนี้เรา เราจะดูข่าวได้น่าเชื่อถือและจริงมากที่สุด

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย Gclub ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ

Posted by adminone in ข่าวทั่วไป

ข่าวสะท้อนสังคม

ลูกสาวโทรศัพท์หาแม่ขณะถูกพ่อเลี้ยงข่มขืน แม่สุดซ้ำได้ยินเสียงแต่ช่วยลูกไม่ได้

ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเกิดเหตุพ่อเลี้ยงอายุ 42 ปีข่มขืนลูกเลี้ยงอายุ 16 ปีโดยมีคุณแม่อายุ 35 ปีเป็นคนเล่าเหตุการณ์ว่าลูกสาวอายุ 16 ปีเป็นลูกติดของตนเอง แต่มาตนเองได้มาอยู่กินกับสามีคนปัจจุบัน ด้วยทำการอาชีพเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งทุกวันจะต้องนำเป็ดออกมาหากินกลางทุ่งนาแล้วเก็บไข่เปิดไปขาย

ซึ่งวันที่เกิดเรื่องนั้นตนเองและสามีออกไปทำงานตามปกติแต่สามีได้ย้อนกลับมาที่บ้านและออกอุบายหลอกให้ลูกสาวนั่งซ้อนรถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้านด้วยกันโดยบอกว่าแม่ให้มารับไปช่วยกันเก็บไข่กลางทุ่งเพื่อจะได้เอาไปขาย โดยลูกสาวเล่าว่าพอขี่จักรยานยนต์ออกมาได้สักพักลูกสาวเริ่มรู้สึกผิดสังเกตเพราะพ่อเลี่ยงขี่รถออกนอกเส้นทางก็เลยโทรศัพท์ไปหาแม่

ซึ่งขณะนั้นพ่อเลี้ยงได้จอดรถที่กระท่อมกลางนาพอดี

และจะตรงเข้ามาทำร้ายลูกสาวจึงวิ่งหนีโดยที่โทรศัพท์ยังมีการกดโทรออกอยู่แต่วิ่งไปได้ไม่ไกลพ่อเลี้ยงก็ตามมาทันและอุ้มลูกสาวเข้าไปข่มขืนในกระท่อมส่วนโทรศัพท์มือถือก็ตกไม่ใกล้จากกระท่อมมากนัก ทำให้คนเป็นแม่ที่กำลังรับสายลูกได้ยินเสียงลูกสาวร้องขอความช่วยเหลือพอดี แต่แม่ก็ไม่รู้ว่าจะไปช่วยยังไง เพราะไม่รู้ว่าลูกสาวถูกข่มขืนอยู่ที่ไหน

ซึ่งตอนที่ได้ยินเสียงลูกสาวร้อง อย่าหนู หัวใจคนเป็นแม่แทบขาดใจแต่ไม่รู้ว่าจะไปช่วยยังไงได้ จึงได้วางสายแล้วโทรกลับไปหาแต่ก็ไม่มีใครรับสาย เมื่อข่มขืนเสร็จพ่อแล้วก็พาลูกสาวกลับบ้านพร้อมพูดข่มขู่ไม่ให้ลูกสาวบอกเรื่องนี้กับใครแล้วตัวพ่อเลี้ยงก็ทำตัวเป็นปกติ

ส่วนลูกสาวเมื่อเห็นแม่ก็เล่าให้แม่กับญาติๆฟังทุกคนจึงพากันเดินไปตามหาพ่อเลี้ยงเพื่อจะจับตัวส่งตำรวจแต่ พ่อเลี้ยงเหมือนจะรู้ตัวจึงได้หนีไปก่อนแม่จึงพาลูกสาวไปแจ้งความเอาไว้ แต่เหตุการณ์นี้เกิดผ่านมาเป็นเดือนแล้วก็ยังตามจับตัวพ่อเลี้ยงไม่ได้ซ้ำร้าย ช่วงนี้พ่อเลี้ยงยังแอบกลับมาขโมยของ และข่มขู่ลูกเลี้ยงอีกด้วย

ตอนนี้คนทั้งหมู่บ้านต่างพากันหวาดกลัวทางคุณแม่จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตำตรวจตามจับตัวพ่อเลี้ยงให้ได้เร็วๆเพื่อมารับโทษ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของจังหวัดสุพรรณบุรีก็ออกมาบอกกับนักข่าวว่าตอนนี้ได้มีการอนุมัติหมายจับแล้ว กำลังติดตามตัวอยู่ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าคนร้ายน่าจะพยายามหลบอยู่ตามบ้านญาติหรือบ้านเพื่อนซึ่งทางตำรวจยืนยันอีกไม่นานได้ตัวมาลงโทษแน่นอน

 

สนับสนุนข่าวสังคมโดย จุดอ่อนบาคาร่า

Posted by adminone in ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไปที่สะท้อนสังคม

สาวดังในโลกออนไลน์อัดคลิปขอโทษสังคมทั้งน้ำตา ปมเป็นผู้นำแฟชั่นกินโรตีดิบจนมีคนทำตามเป็นจำนวนมาก 

                 ก่อนหน้านี้เกิดเป็นข่าวโด่งดังเป็นอย่างมากที่มีวัยรุ่นเป็นจำนวนมากออกมาสั่งซื้อโรตีดิบ พร้อมให้ราดนมและเนยและนำไปกินแบบดิบๆ  ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าโรตีส่วนใหญ่ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเดี๋ยวนี้ในแต่ละวันจะวัยรุ่นเป็นจำนวนมากที่มาขอซื้อโรตีดิบกินซึ่งทางพ่อค้าแม่ค้าเองก็จะไม่ขายให้เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตราย โดยเมื่อสอบถามกลุ่มวัยรุ่นก็พบว่ามีการทำต่อๆกันมาโดยดูมาจากคลิปจาก App TikTok ซึ่งมีคนติดตามหลายแสนคนเห็นว่าคนในคลิปกินได้และยังบอกว่าอร่อยพวกตนจึงอยากลองกินแบบนั้นกันบ้าง

ซึ่งหลายจากมีการเผยแพร่ข่าวนี้ออกไป บรรดานักวิชาการ กรมอนามัยต่างๆหรือแม้แต่หน่วยงานต่างๆของรัฐบาลเองก็ออกมาเรียกร้องไม่ให้พ่อค้าแม่ค้าโรตีขายโรตีดิบให้กับเด็กๆและกลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้ พร้อมทั้งบอกถึงผลเสียที่จะตามมาหากมีการกินโรตีดิบ เช่นอาจท้องผูก ท้องเฟ้อ มีอาการปวดท้อง หรือแม้แต่ติดเชื้อในกระเพาะอาหารได้เพราะโรตียังได้ผ่านความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคเลย ซึ่งในโรตีดิบอาจจะมีเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนอยู่ก็เป็นได้  

โดยมีพ่อค้าจากจังหวัดชัยนาท ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าในช่วง 1-2 วันมานี้วัยรุ่นในจังหวัดชัยนาทจะมาซื้อโรตีดิบกับทางร้านหรือไปซื้อที่ร้านโรตีร้านอื่นๆกันเยอะมาก แต่พวกเราต่างก็ไม่ยอมขายให้เพราะห่วงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ เพราะโรตีทำมาจากแป้งที่ค่อนข้างเหนียวเกรงว่าหากมีการกินเข้าไปแล้วเคี้ยวไม่ละเอียดกลืนเข้าไปอาจไปติดคอ ทำให้เสียชีวิตได้

ซึ่งตอนนี้ก็มีหลายฝ่ายพยายามออกมาเตือนกลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้กันแต่ก็ยังมีคนที่พยายามอยากจะลองกินโรตีดิบราดนมเนยนี้ให้ได้ จนมีหญิงสาวคนหนึ่ง ได้อัดคลิปออกมายอมรับว่าเธอเองเป็นคนที่ริเริ่มโชว์กินโรตีดิบราดนมเนยเป็นคนแรกผ่านทาง App TikTok ซึ่งใน app ดังกล่าวเธอใช้ชื่อว่า แม่เกดแม่น้องฟอร์จูน

โดยเธอยอมรับว่ามีคนติดตามเธอเยอะมากกว่าห้าแสนคน ซึ่งการที่เธอโชว์กินโรตีสดราดนมนั้น เธอไม่ได้คิดว่าจะมีคนทำตามเธอมากมายขนาดนี้  ซึ่งเธออยากออกมาขอโทษสังคมที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น โดยเธอบอกว่าเป็นการกระทำที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเธอเอง และอยากเตือนวัยรุ่นอย่าได้ทำตามเพราะจะมีอันตรายต่อชีวิตของคนที่กิน

         หวังว่ากลุ่มวัยรุ่นที่กำลังทำตามกันในการกินโรตีดิบเมื่อเห็นข่าวนี้จะหยุดกินโรตีดิบกันได้แล้ว เพราะไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตของตนเองได้

 

สนับสนุนเรื่องโดย วิธีเล่นบาคาร่าให้รวย

Posted by adminone in ข่าวทั่วไป

ข่าวสินค้าลดราคาช่วงปีใหม่

ทางกระทรวงพานิช ประกาศร่วมมือกับภาคเอกชน  จัดสินค้าลดราคา ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – 12 มกราคม พ.ศ. 2563 ซึ่งจะลดราคาแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์กันเลยทีเดียว

โดยลดจัดเต็มถึง 70% ทั้งเสื้อผ้า ของใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นหลายอย่าง โดยมีร้านกว่า 20000 แห่งเข้าร่วมโครงการ เป็นการประกาศว่าลดเพื่อช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพของประชาชน หากใครสนใจเตรียมเงินรอไว้ได้เลย 

อันที่จริงสินค้าลดราคา มีลดเป็นประจำอยู่แล้ว ยิ่ง 70 % นี่ลดบ่อยมากเหมือนกัน

ก็เห็นลดแบบนี้ทุกปี จริงๆแล้วหากต้องการช่วยเหลือประชาชนควรลดทุกอย่างนะ 70% นี่เพราะเอาเข้าจริงๆถ้าเคยไปช้อปปิ้งจะรู้ว่าสิ่งที่ลด 70% คือสินค้าที่เขาขายไม่ออกมานานแล้ว และต้องการระบายของ บางทีเป็นสินค้าที่ไม่ได้จำเป็นต้องใช้ หากกระทรวงพานิชย์อยากช่วยเหลือประชาชนจริง ควรลดอาหารแห้ง อาหารสด และลดไปเลย 70% ถามว่าการลดครั้งนี้ใครได้ประโยชน์ แน่นอนต้องเป็นร้านค้า เพราะจริงๆคุณรู้หรือไม่ว่าสินค้าที่ทางร้านนำมาประกาศบอกคุณว่าลดอย่างนั้นอย่างนี้ จริงๆแล้วเวลาที่เขาขายออกไป เขาก็ยังได้กำไรอยู่ดี เพียงแต่จะได้กำไรน้อยลงจากราคาเต็มที่เคยขาย แต่ถึงอย่างไรเขาก็ไม่ซีเรียสเพราะสินค้าบางอย่างเก็บไว้ก็ตกรุ่นร้านค้านำมาขายต่อไม่ได้อีก จึงรีบลดราคาเพื่อให้ขายออกไปเท่านั้นเอง

          สำหรับสาวๆทั้งหลายที่รักการช้อปปิ้งคงดีใจเตรียมเงินไว้ช้อปกันเต็มที่ แต่อย่าลืมว่าตอนนี้เศรษฐกิจของประเทศไทยยังไม่ดีขึ้นดังนั้นการที่เราใช้งานโดยไม่จำเป็นจะเป็นผลเสียในอนาคต เพราะหากต่อไปงานที่เราทำอยู่ได้รับเงินน้อยลงหรือโดนไล่ออก หรือบริษัทที่เราทำงานถูกปิดกิจการ เงินสำรองเหล่านี้จะช่วยคุณได้ เพราะช่วงนี้อะไรก็ไม่แน่นอน

          หลายคนตอนเช้าเดินไปทำงานก็เจอซองขาว แจ้งปิดบริษัทตกลงโดยไม่รู้ล่วงหน้ากันมาเยอะแล้ว ที่สำคัญช่วงที่จัดกิจกรรมส่วนลดเป็นช่วงที่ทุกคนต้องเดินทางไปต่างจังหวัด เดือนทางไปท่องเที่ยวกับญาติพี่น้อง ใข้เงินในช่วงปีใหม่ไปก็เยอะแล้ว หากต้องมาเสียเงินซื้อของฟุ่มเฟือยอีก สถานะทางการเงินของคุณอาจสั่นคลอนได้ แต่ไม่ได้บอกว่าไม่ควรไปช้อปนะคะ

ใครที่มั่นใจเงินเก็บเยอะก็กระหน่ำช็อปให้หนำใจได้เลยค่ะ  แต่หากใครยังอยู่ระหว่างสร้างเนื้อสร้างตัวก็ช็อปเอาที่จำเป็นไปก่อน เดี๋ยวมีเทศกาลอะไรมาอีกห้างก็ลดกระหน่ำแบบนี้อีก

เพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจไป นี่เป็นเพียงกลยุทธ์ที่วางไว้เพื่อเรียกคนไปซื้อของเท่านั้นเอง ถ้าใครสนใจสามารถไปซื้อของได้ตามวันเวลาที่ระบุในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ 

Posted by adminone in ข่าวทั่วไป